Sakrala sånger

Repertoar - Sakrala sånger (exempel)


Bach J. S.: Lov, pris och ära (ur Magnificat)


Bach J. S.: O Jesu gör oss väl beredda


Bruckner, A: Virga Jesse


da Viadana Ludovico: Exultate justi in Domino


Fauré Gabriel: Cantique de Jean Racine


Franck Cesar: Panis Angelicus


Gammalkyrkliga introiti:   Det är gott att tacka Herren

I dag mån I förnimma

Se, jag bådar er en stor glädje


Händel G. F.: Dotter Sion


Johanson Sven-Eric: Mitt liv har du tänt

                                  Psaltare och lyra


Larsson L.E.: Missa Brevis


Lotscher J. G.: Ära vare Gud i höjden


MacPheeters: Sanctus


Mendelssohn-Bartholdy Felix: Richte mich, Gott


Moren John: Se, vi går upp till Jerusalem


Nielsen Carl: Förunderligt och märkligt


Nordqvist Gustaf: Jul, jul, strålande jul


Olsson Otto: Advent


Rachmaninov Sergej: Ave Maria


Riedel Carl (arr): Tre gammalböhmiska julvisor


Spencer Williametta: At the Round Earth's Imagined Corners


Strandsjö Göte: Att komma hem


Svedlund Karl-Erik (arr): Det blir något i himlen för barnen att få


Söderman, A: Osanna ur Andliga sånger


Thompson Randall: Alleluia


Verdi Giuseppe: Pater noster


Wikström Hans: Halleluja Kristus lever

                            I dödens bojor

                           Jag är livets bröd

                           Jubilate Deo

                           Ruts sång

                           Saliga de som ifrån världens öden

                           Uppstånden är Jesus Krist

                           Varför söker ni den levande


Wrangö Curt: Laudate Dominum

                       Lux aeterna

                       Vår Fader

                       Salve Regina


Åberg Jan Håkan (arr): I himmelen, i himmelen                       


Åhlén Waldemar: Sommarpsalm 

spangamotettkor.se © 2009 • webmaster spanga.motettkor@gmail.com