Sakrala sånger

Repertoar - Sakrala sånger (exempel)

 

Bach J. S.: Lov, pris och ära (ur Magnificat)

 

Bach J. S.: O Jesu gör oss väl beredda

 

Bruckner, A: Virga Jesse

 

da Viadana Ludovico: Exultate justi in Domino

 

Fauré Gabriel: Cantique de Jean Racine

 

Franck Cesar: Panis Angelicus

 

Gammalkyrkliga introiti: Det är gott att tacka Herren

I dag mån I förnimma

Se, jag bådar er en stor glädje

 

Händel G. F.: Dotter Sion

 

Johanson Sven-Eric: Mitt liv har du tänt

Psaltare och lyra

 

Larsson L.E.: Missa Brevis

 

Lotscher J. G.: Ära vare Gud i höjden

 

MacPheeters: Sanctus

 

Mendelssohn-Bartholdy Felix: Richte mich, Gott

 

Moren John: Se, vi går upp till Jerusalem

 

Nielsen Carl: Förunderligt och märkligt

 

Nordqvist Gustaf: Jul, jul, strålande jul

 

Olsson Otto: Advent

 

Rachmaninov Sergej: Ave Maria

 

Riedel Carl (arr): Tre gammalböhmiska julvisor

 

Spencer Williametta: At the Round Earth's Imagined Corners

 

Strandsjö Göte: Att komma hem

 

Svedlund Karl-Erik (arr): Det blir något i himlen för barnen att få

 

Söderman, A: Osanna ur Andliga sånger

 

Thompson Randall: Alleluia

 

Verdi Giuseppe: Pater noster

 

Wikström Hans: Halleluja Kristus lever

I dödens bojor

Jag är livets bröd

Jubilate Deo

Ruts sång

Saliga de som ifrån världens öden

Uppstånden är Jesus Krist

Varför söker ni den levande

 

Wrangö Curt: Laudate Dominum

Lux aeterna

Vår Fader

Salve Regina

 

Åberg Jan Håkan (arr): I himmelen, i himmelen

 

Åhlén Waldemar: Sommarpsalm

 

 

spangamotettkor.se © 2009 • webmaster spanga.motettkor@gmail.com